Uitspraak Bunschotense discriminatiezaak: “Handelswijze niet professioneel en ongepast”

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG/AMERSFOORT – Het besluit van de gemeente Bunschoten om de bijstand van Jaap Koelewijn in te trekken en terug te vorderen is onterecht. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag geoordeeld.

Het CRvB laat weten dat de sociaal rechercheur die onderzocht of Jaap ten onrechte een bijstandsuitkering ontving als alleenstaande, niet professioneel handelde. “De rechercheur neemt een vriendschappelijk houding aan, en door in te gaan op de seksuele geaardheid van de man, aan de man vraagt belastende conclusies over zijn woonsituatie te bevestigen. De sociaal rechercheur heeft hiermee niet professioneel gehandeld. Bovendien is deze handelswijze ongepast.”

NIET DOORGEVRAAGD
Tijdens het gesprek probeert Jaap op meerdere momenten feiten naar voren te brengen waaruit blijkt dat hij wel degelijk in Bunschoten woont. “Hij werd echter tijdens het gesprek hierover vaak onderbroken en de sociaal rechercheur heeft hierover niet doorgevraagd. De gemeente heeft hiernaar ook geen ander onderzoek gedaan.”

De rechercheur laat Jaap weten dat als hij zijn bijstand stopzet, hij zich zal inspannen zodat het al ontvangen geld niet teruggevorderd wordt: “Het onderzoek naar de woonplaats was op dat moment nog niet afgerond. De gemeente mag de man niet aan zijn opzegging houden”, aldus het CRvB.

ZWAAR GEËMOTIONEERD
Jaap Koelewijn werd in 2016 beschuldigd van fraude met zijn bijstandsuitkering. Hij ontvangt een uitkering als alleenstaande, maar zou een partner in Huizen hebben. In het verhoor van de sociale dienst wordt hij onder druk gezet om zijn uitkering stop te zetten. Op een bandopname van het gesprek is te horen: “Maar het zou ook goed zijn hè, gezien de situatie, dat jij lekker uit Bunschoten verdwijnt. Want het is nog steeds een issue als je homo bent, snap je?”

Uiteindelijk tekent de zwaar geëmotioneerde Jaap een document waarin hij afziet van zijn bijstandsuitkering. “Ik wilde gewoon weg”, legt hij uit. “Op dat moment dacht ik: ik eet nog liever droog brood dan dat ik van deze mensen geld aanneem.”

Maar omdat Jaap wel afhankelijk is van zijn uitkering verliest hij zijn woning. Hij moet noodgedwongen weer bij zijn ouders intrekken.

De gemeente moet een nieuwe beslissing nemen.

LEES OOK

Bron: RTV Utrecht